Hivtest.no logo

Hva er hiv?

Hiv står for humant immunsviktvirus og fører til en svekkelse av immunforsvaret. Hiv lar seg behandle effektivt med dagens medisiner. Med effektiv behandling kan du leve et langt og godt liv, uten å overføre viruset til andre. Å ha hiv er ikke det samme som å ha aids.

Hivviruset kan smitte ved seksuell kontakt og gjennom kroppsvæsker som sæd, skjedevæske, blod og morsmelk. Andre kroppsvæsker ses ikke på som mulige smittekilder. Det er viktig å vite at hiv ikke smitter gjennom nærhet og klemmer, eller ved bruk av offentlige toaletter, dele bestikk og glass fra en som er hiv positiv eller annen sosial kontakt.

Les mer om dette på helsenorge.no

Gratis og anonym hurtigtest for hiv finnes blant annet på disse stedene:

Sjekkpunkt

Gratis og anonymt test - og samtaletilbud. Man kan også teste seg for andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Minuttest

Anonym og gratis hivtest.

Andre steder å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner:

Hos din fastlege

Bestill time og snakk med en lege der du er.

Sex og samfunn

Du kan enkelt bestille time via Helseboka. Dette gjelder tilbud som konsultasjon hos lege eller sykepleier, time til spiral og p-stav og selvtest.

Olafiaklinikken

Olafiaklinikken tilbyr rådgivning, testing, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner.

Testested

Du kan også se hvilket testested som er nærmest deg her.

Du kan ikke vite om du er blitt smittet med hiv uten å ta en test. Symptomene du kan få etter hivinfeksjon kan også være tegn på helt vanlig forskjølelse, og veldig mange får ingen symptomer før flere år etter smitte. Vi anbefaler derfor å teste seg hver tredje måned hvis man har ubeskyttet sex. Det kan også være lurt å prate med helsepersonell eller andre som tilbyr testing for hiv, framfor å bruke for mye tid på nettsøk – det finnes svært mye gal og forvirrende informasjon på internett. 

Det finnes ingen kur mot hiv ennå, men medisinene som idag tilbys til mennesker som lever med hiv hindrer hivviruset fra å formere seg i kroppen. Dersom hiv ikke blir behandlet, vil hivviruset bryte ned immunforsvaret og man blir ekstra sårbar for andre infeksjoner.

Hivbehandlingen gjør derimot at viruset ikke klarer å bryte ned immunforsvaret. Personer som lever med hiv og er under behandling, kan ikke smitte andre hverken gjennom sex eller blod. Dette er fordi dagens effektive behandling gjør at virusmengden i kroppsvæsker som sæd, blod og slimhinner blir så liten at viruset ikke kan overføres til andre. Det er viktig å bruke medisinene nøyaktig slik legen sier for å få god effekt av behandlingen. 

PrEP står for preeksponeringsprofylakse og er en hivforebyggende behandling. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt PrEP til menn som har sex med menn, personer som selger eller kjøper sex og personer som injiserer rusmidler, da disse gruppene har høyere risiko for å smittes med hiv. I Norge er de fleste PrEP-brukere menn som har sex med menn. Behandlingen innebærer at personer som ikke har hiv tar medisiner, enten daglig eller ved behov før man har sex. Studier viser at PrEP reduserer sjansen for å smittes med hiv med 99 prosent når det brukes på riktig måte. PrEP har vært gratis i Norge for de med størst risiko siden 2017. Fordi PrEP kun beskyttet mot hiv, er det anbefalt å bruke kondom i tillegg og på den måten beskytte seg mot andre seksuelt overførbare infeksjoner som klamydia, gonoré, syfilis og hepatitt. Dersom du har ubeskyttet sex med personer som har høy risiko for hivsmitte, er mann og har ubeskyttet analsex med en annen mann, nylig har hatt en kjønnssykdom, injiserer rusmidler, nylig har brukt PEP og/eller har en hivpositiv partner som ikke er på vellykket behandling kan PrEP være aktuelt for deg. Risikogruppene innebærer menn som har sex med menn, sexarbeidere, transkvinner og -menn og injiserende rusbrukere.

Det er infeksjonslege ved offentlig sykehus som skriver ut PrEP. Normalt må du ha henvisning fra fastlegen din. Men vi vet av erfaring at ikke alle er åpen for fastlegen sin og at dette kravet er en barriere for å få tilgang til PrEP. Ta gjerne kontakt med Helseutvalget eller HivNorge hvis du trenger råd og veiledning om hvordan du kan få tilgang til PrEP her.

Fastlegen vil henvise aktuelle kandidater for PrEP til sykehusavdelingen som har ansvar for PrEP i helseregionen din. Bor man i Oslo kan man bli henvist til for eksempel Olafiaklinikken v/ Oslo universitetssykehus, men også andre steder i østlandsområdet hvis man ønsker det.

Man må normalt møte til kontroll hver 3. måned for blod- og urinprøve, herunder hivtest. PrEP er gratis.  

PrEP kan tas på to ulike måter. Å ta en tablett til samme tid hver dag passer best for dem som ofte har sex eller ikke alltid kan forutsi når de kommer til å ha sex. Alternativt kan man ta PrEP ved behov. Det innebærer å ta medisiner før og etter sex. Man tar to tabletter 2-24 timer før sex. Deretter en tablett daglig så lenge man har risiko, til to dagsdoser er tatt etter siste gang man hadde sex. Dette passer for dem som har sex til planlagte tider, for eksempel på ferie eller i helgene. Det er viktig å ta tabletten på samme tid hver dag, helst sammen med litt mat.

Posteksponeringsprofylakse (PEP) er medisiner som kan vurderes dersom man har vært i en situasjon med særlig høy smitterisiko i løpet av de siste 72 timer. For eksempel etter ubeskyttet analsex med en mann som har sex med menn og som man ikke kjenner hiv-statusen til.

Selv om PEP kan være nyttig i nødsituasjoner, er bruk av kondom en bedre måte å beskytte seg mot hiv på. Hvis du har hatt behov for PEP i løpet av det siste året kan PrEP være aktuelt for deg.

Vellykket PEP-behandling hindrer at hivviruset reproduserer seg. Alle akuttmottak og legevakter i Norge kan gi deg PEP. PEP er en kur med tabletter som skal tas til samme tid hver dag i 30 dager.

Alle legevakter i Norge er pålagt å tilby PEP. Fortell helsepersonellet at du har behov for PEP, det er viktig å starte behandlingen så raskt som mulig og senest innen 72 timer. Behandlingen er gratis. 

Her kan du lese om retningslinjene for bruk av PEP. 

Ta kontakt med
oss her

Helseutvalget – Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo. Org. nr. 916 551 665.

Samarbeidspartnere

Design: Bielke&Yang | Design & utvikling: Marialyn Andreassen GFX

© Copyright Helseutvalget 2022 | Privacy and cookies