Hivtest.no logo

Brukervilkår og personvern for Hivtest.no, en tjeneste levert av Stiftelsen Helseutvalget.

Stiftelsen Helseutvalget er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine på hivtest.no. Denne personvernerklæringen gir deg en oversikt over hvilke personopplysninger vi samler inn, til hvilket formål og dine rettigheter.

1. Beskrivelse, formål, partene

Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenesten Hivtest.no som leveres av Stiftelsen Helseutvalget (heretter «HU») til deg.

Disse Tjenestevilkårene gjelder forholdet mellom deg og HU. 

2. Behandling av personopplysninger

HU behandler personopplysninger om deg i form av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.Disse personopplysningene er nødvendige for å kunne bekrefte din bestilling av selvtest. HU følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og opplysningene vil oppbevares i en egen kryptert løsning. Har du spørsmål om HUs behandling av personopplysninger om deg, kan du henvende deg på e-post: post@helseutvalget.no.

HU vil oppbevare dine opplysninger til bestilingen er effektuert. HU kan benytte seg av underleverandører (databehandlere) som involverer behandling av opplysninger om deg, men kan ikke dele opplysningene med utenforstående tredjeparter.

 

Oversikt over våre underleverandører som kan håndtere og behandle personopplysninger:

  • E-dialog – leverandør av chat-tjeneste
  • WordPress – Hjemmeside
  • Digital Ocean – server for bestillingsløsning
  • Shopify – e-handelsplattform
  • Vipps – betalingsløsning og plattform for autentisering av pasienter
  • Bypost – partner som benyttes for distribusjon av selvtester
  • Simpleness AS – programmering, digital markedsføring, branding

Informasjonskapsler – se punkt 5.5

5. Informasjon om personopplysninger

Det er frivillig å gi personopplysninger til HU. Imidlertid er slike opplysninger nødvendig for at vi skal kunne sende tester til deg. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til at vi innhenter og oppbevarer opplysninger om deg i henhold til punktene under.

 

5.1 Innsyn, retting og sletting

Du som bruker har rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger.

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du har krav på å få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet.

I utgangspunktet skal HU av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Vi anbefaler at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten det gjelder om det feil oppdages.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet.

Vi sletter eller sperrer opplysninger i registre som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. 

 

5.2 Informasjonssikkerhet

Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikovurderinger, innført prosedyrer som skal gi den nødvendige sikkerhet.

Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller rettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Vi revurderer våre prosedyrer periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en prosedyre ikke er fulgt følges dette grundig opp.

 

5.3 Tidsbegrensning på oppbevaring

Personopplysninger lagres ikke lenger enn hva som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen av personopplysningene. Personopplysninger vil ikke oppbevares hos tredjeparter som er oppgitt i denne personvernerklæringen. Du blir bedt om å godta vår bruk av cookies første gang du besøker vår hjemmeside, og kan få oversikt over informasjonskapsler og når som helst trekke ditt samtykke her: https://hivstest.no/informasjonskapsler (sette inn link). Om du vil slette dine personopplysninger fra øvrige tredjepartsprogrammer kan du sende en e-post til post@helseutvalget.no, så vil opplysningene bli slettet innen en arbeidsdag.

 

5.4 Informasjonskapsler (cookies) på Hivtest.no

Informasjonskapsler er det norske ordet for cookies, en liten fil som benyttes midlertidig for å lagre informasjon i datamaskinen, mobiltelefonen eller nettbrettet din når du besøker en nettside. For å se hvilke informasjonskapsler vi benytter oss av, se her(sette inn link).

 

5.5 Kommunikasjon med Hivtest.no

HU vil sende informasjon om din(e) bestilling(er) via SMS og e-post. E-post og SMS sendt fra Hivtest.no inneholder ikke helseopplysninger. Dersom du ikke ønsker å motta en slik SMS kan du avregistrere deg ved å sende en e-post med ditt navn og telefonnummer til kontakt@hivtest.no.

 

Dine personopplysninger blir slettet når testet er effekturert. HU er ansvarlige for at all informasjon som lagres ligger på servere eller i tredjepartsløsninger som oppfyller kravene til sikkerhet for håndtering av sensitive opplysninger. 

Sensitive personopplysninger, inkludert helseopplysninger, skal ikke sendes til HU eller deles i chat, per e-post, SMS eller via sosiale medier.

6. Angrerett

Det vil være mulig å trekke tilbake din bestilling når du har sendt inn digitalt skjema i bestillingsløsningen, og fått en bekreftelse på innsendt skjema. Send epost til kontakt@hivtest.no. Det fordrer at bestillingen ikke allerede er effekturert.

 

7. Reklamasjon

Ved å benytte Helseutvalgets tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi samler ikke inn mer data enn nødvendig og lagrer dem ikke lenger enn nødvendig.

 

Du har til enhver tid rett til innsyn i dine data, be om å få dem utlevert eller be om å få dem slettet.

 

Dersom du har noen spørsmål til informasjon på denne siden, eller hvordan Helseutvalget behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@helseutvalget.no

Ta kontakt med
oss her

Helseutvalget – Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo. Org. nr. 916 551 665.

Samarbeidspartnere

Design: Bielke&Yang | Design & utvikling: Marialyn Andreassen GFX

© Copyright Helseutvalget 2022 | Privacy and cookies