Hivtest.no logo

Spørsmål og svar

Denne hivtesten er for menn som har sex med menn, migranter, utenlandsfødte og transpersoner. Dette er fordi man kan ha større risiko for å bli smittet med hiv hvis man tilhører en eller flere av disse gruppene. Mange tester seg likevel hos fastlegen, klinikker, minuttest eller sjekkpunkt og gjør du allerede dette er ikke hjemmetesten ment for deg. Det kan også være andre faktorer som spiller inn på om du bør bruke en selvtest for hiv.

Testen gir et 99,6 prosent sikkert prøvesvar for smitte som har skjedd for over tre måneder siden.

De fleste som blir smittet med hiv, får målbare nivåer av antistoffer i blodet etter ganske kort tid. Men dette varierer fra person til person, og det kan derfor ta tre måneder før du kan stole på at resultatet ditt er riktig.

Med vindusperioden menes med perioden fra smittetidspunkt til hivtesten blir positiv. Denne er opptil 12 uker (tre måneder).  

Hvis du er ferdig å ta testen og har fått to streker, en strek ved siden av både T og C, har testen oppdaget antistoffer for hiv. Dette kan være en indikasjon på hivinfeksjon, men det er ingen diagnose i medisinsk forstand. Dette betyr at du snarest mulig må ta en bekreftende blodprøve hos din fastlege eller i helsetjenesten. Dette kan vi hjelpe deg med, dersom du ønsker det. Vi har gode samarbeidspartnere ved sykehus over hele landet.

Samarbeidsprosjektet består av Stiftelsen Helseutvalget, Skeiv verden, Kirkens Bymisjon Oslo og HivNorge. 

Ingen vil se resultatet ditt da dette er en anonym hjemmetest.

Testen har ikke fungert om du har fått følgende resultat:
– Hvis du får en strek på T, uten en strek på C.
– Hvis du ikke får noen strek på T eller C.

Du må da kontakte oss igjen for ny test, gå til fastlegen din eller en klinikk for ny testing.
Det er viktig å lese bruksanvisningen nøye og se videoen om hvordan man utfører testen, før man gjennomfører testingen. 

5-7 virkedager fra dagen testen sendes.

Utsendelse av selvtesten for hiv skjer kun til grupper som sjelden eller aldri er testet for hiv. Hvis du har mulighet til eller allerede tester deg på et av forslagene under, da heier vi på deg og håper du fortsetter å gjøre det. Mange tester seg hos fastlegen, på klinikker som Sex og Samfunn og Olafiaklinikken, bruker minuttest fra Kirkens bymisjon, eller tester seg på Sjekkpunkt. Da er ikke selvtesten for hjemmebruk tiltenkt deg.

Det finnes også andre seksuelt overførbare infeksjoner det kan være lurt å teste seg for.
Les mer om disse stedene på helsenorge her.

Du kan teste deg for hiv hos fastlege eller på en klinikk. Hurtigtester tilbys flere steder, og her finner du en oversikt over hvor i landet du kan teste deg.

Ta kontakt med
oss her

Helseutvalget – Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo. Org. nr. 916 551 665.

Samarbeidspartnere

Design: Bielke&Yang | Design & utvikling: Marialyn Andreassen GFX

© Copyright Helseutvalget 2022 | Privacy and cookies